मिया एम्बर- उनको Cnn साक्षात्कार

मा रिपरोस्टेक्ट्स को लागी काम विकल्पहरु को लागी को लागी को लागी टर्च्रिडले स्टुडियोको ट्युबोइड भनेको पहिलो संग्रह प्रक्षेपण, फेसन र व्यावसायिक शैली, आकार 300 को माध्यमबाट।